Home Synthesis Drawings I Synthesis Drawings II Synthesis Drawings III Synthesis Drawings IV Articles

Research about the electron


History


Preparatory Works

  • D.P.Danescu, Constantele fizice fundamentale ale electronului (The Fundamental Physical Constants of the Electron), Buletin de fizica si Chimie, vol.2 (1978), pp 170-173
  • D.P.Danescu, Consideratii asupra impedantei Caracteristice a vidului (Considerations Regarding The Characteristic Impedance of the Vacuum), Buletinul Stiintific si Tehnic al Institutului Politehnic Traian Vuia, Timisoara, 2b, (40), fascicola 2 (1981), pp37-40
  • D.P. Danescu, Simetria Efectului Compton si Constanta 2 Λ c ( The Symmetry of the Compton Effect and 2 Λ Constant), Revista de Fizica si Chimie, vol. 36, nr.1-2-3 (2001), pp 8-9

  • D.P.Danescu, Interpretarea Constantei c determinate pe cale electromagnetica ( Interpretation of C Constant Electromagnetically Determined) Buletin de Fizica si Chimie, vol.10 (1986) pp. 38-41
  • D.P.Danescu, .Sistemele de unitati de masurare si aspectul relativist al fenomenelor electromagnetice, Studii si Cercetari de Fizica ( Systems of Measurements Units and the Relativistic Aspect of the Electromagnetic Phenomena of ,6, 30 (1978) pp.559-571
  • D.P.Danescu, Unele consideratii privind actiunea si momentul cinetic in microfizica (Some Considerations Regarding Action and Angular Momentum in Microphysics), Revista de Fizica si Chimie, Vol. 35, Nr. 6-7-8 (2000), pp.6-8
  • D.P.Danescu, Determinarea unor noi relatii ale constantei de cuplaj prin analiza dimensionala (Establishing New Relations of Coupling Constant using Dimensional Analysis), Revista de Fizica si Chimie, Vol. 35, Nr. 9-10-11-12 (2000), pp.1-4.© 2021